ĐẤU GIÁ | ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo bán đấu giá tài sản là ốt tạp hóa, bãi giữ xe máy, xe đạp và xe ô tô Taxi của bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ An
Tin đăng ngày: 12/5/2023 - Xem: 764
 

 

    CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC TẾ - IPA

 

  Số: 12/2023/TB-ĐGQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

        

  Nghệ An, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Địa chỉ: Số 19, đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 1. Tên, loại tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước tài sản đấu giá.

1.1. Tên tài sản: Cho thuê mặt bằng trông giữ xe máy, xe đạp.

- Địa điểm: Trong khuôn viên Bệnh viện

- Diện tích: 130 m2

- Loại hình dịch vụ cung cấp: Trông giữ xe máy, xe đạp cho người nhà, người bệnh và học viên, sinh viên

- Thời gian cho thuê: 30 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng không muộn hơn ngày 09/11/2025

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 780.000.000đ/30 tháng. ( Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng cho ba mươi tháng thuê)

Tiền đặt trước: 156.000.000 đồng. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Bước giá: Mỗi vòng bước giá không thấp hơn 5%.

1.2. Tên tài sản: Cho thuê mặt bằng đỗ xe taxi.

- Địa điểm: Trong khuôn viên Bệnh viện

- Diện tích: 60 m2

- Loại hình dịch vụ cung cấp: Thuê bãi đỗ xe taxi cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ....

- Thời gian cho thuê: 30 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng không muộn hơn ngày 09/11/2025

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 780.000.000đ/ 30 tháng ( Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng cho ba mươi tháng thuê)

 

Tiền đặt trước: 156.000.000 đồng. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Bước giá: Mỗi vòng bước giá không thấp hơn 5%.

1.3. Tên tài sản: Cho thuê mặt bằng ốt tạp hóa.

- Địa điểm: Trong khuôn viên Bệnh viện

- Diện tích: 40 m2

- Loại hình dịch vụ cung cấp: bán hàng hóa phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên trong viện

- Thời gian cho thuê: 30 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng không muộn hơn ngày 09/11/2025

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 750.000.000đ/30 tháng. ( Bằng chữ: Bảy trăm năm  mươi triệu đồng cho ba mươi tháng thuê)

Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Bước giá: Mỗi vòng bước giá không thấp hơn 5%.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/02/2023 đến 16 giờ ngày 06/03/2023 tại trụ sở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 13/02/2023 đến 17 giờ ngày 04/03/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 13/02/2023 đến 17 giờ ngày 04/03/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

 1. b) Điều kiện tham gia đấu giá

- Đơn vị, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài sản; đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự; Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

-Có hệ thống, trang thiết bị, công cụ phòng cháy, chữa cháy

-Có kinh nghiệm đối với hoạt động kinh doanh phù hợp trong bệnh viện với tài sản đấu giá (có hợp đồng tương tự với tài sản đấu giá trong vòng 04 năm trở lại đây )

-Có phương án tổ chức kinh doanh khả thi, hiệu quả.

- Cam kết thực hiện đúng nội quy, quy chế của bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đề ra

- Cam kết thu tiền khách hàng đúng quy định của pháp luật( đối với dịch vụ thuê bãi giữ xe)

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa mình kinh doanh ( đối với thuê mặt bằng hàng tạp hóa)

-  Không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai.

- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, phí đấu giá trong thời hạn quy định;

 1. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn Đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA phát hành (bản gốc);

- Biên lai nộp tiền đặt trước (bản Photo);

- Hai (02) bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người đăng ký tham gia là tổ chức.

- Hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá là những hồ sơ thiếu một trong các loại giấy tờ quy định nêu trên hoặc nội dung thông tin một trong các loại giấy tờ sai quy định như: Giấy nộp tiền đặt trước có giá trị nhỏ hơn số tiền đặt trước đã quy định và thông tin trong Đơn xin tham gia đấu giá sai lệch so với các giấy nộp tiền đặt trước...

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá; Việc ủy quyền phải được lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.
 2. a) Thời gian nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản của Công ty trong giờ hành chính ngày 02/03/2023; ngày 03/03/2023 và đến 17h ngày 06/03/2023.

Đơn vị hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA

Số tài khoản 0101 0000 68899 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

 1. b) Nội dung Giấy nộp tiền:

Ghi rõ họ, tên người tham gia đấu giá. Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá tài sản bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Trường hợp người khác nộp thay: Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá tài sản Nghệ An cho “ Nguyễn Văn B”.

(Lưu ý: Khách hàng nộp tiền bằng các hình thức như chuyển khoản, Banking… mà tiền không vào tài khoản nói trên của Công ty trước 17 giờ ngày 06/03/2023 thì sẽ không được tham gia đấu giá.

Khách hàng đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá thì không được nộp thay tiền đặt trước cho người khác.

Khách hàng nộp chung cả Tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Ngân hàng.

Khi đến tham gia đấu giá khách hàng phải mang theo chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc giấy xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng. (01 bản gốc).

Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền trúng đấu giá. Những khách hàng không trúng đấu giá mà không thuộc các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước thì tiền đặt trước được trả vào hồi 14h ngày 10/03/2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

. (Địa chỉ: Số 21, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Khách hàng đi nhận lại tiền đặt trước cần mang theo biên lai nộp tiền đặt trước, CMND/CCCD/Hộ chiếu.    

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 07/03/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.    

 1. Những trường hợp không tổ chức đấu giá:

Trong các trường hợp sau đây, Công ty không tổ chức cuộc đấu giá:

 1. Trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức đấu giá.
 2. Không có người nộp hồ sơ tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
 3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:.
 4. a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 5. b) Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.­

Lưu ý: - Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐQC-QT-CNHT ngày 13/02/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm cái khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản tiền liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định( nếu có).

- Thông báo này thay cho giấy mời tham gia buổi đấu giá vào 14 giờ ngày 07/03/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Điện thoại: 0946.611.806. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 Nguyễn Minh Hiếu

 

 

<< Đấu giá >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 92 | Tất cả: 296,322
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889