ĐẤU GIÁ | ĐẤU GIÁ ĐẤT
đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: 12/5/2023 - Xem: 960
 

   CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP  DANH

QUỐC TẾ - IPA

  Số: 16/2023/TB-ĐGQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

           Nghệ An, ngày 08 tháng 03 năm 2023

­­THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (lần 1)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

 1. 1. Tên, loại tài sản đấu giá

Quyền sử dụng 14 lô đất ở tại vùng Đồng Lấng, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (Có bảng chi tiết kèm theo).

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản

 Trong giờ hành chính từ ngày 09/03/2023 đến ngày 29/03/2023 tại vùng Quy hoạch Đồng Lấng, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 09/03/2023 đến 17h ngày 28/03/2023 tại trụ sở UBND xã Ngọc Sơn và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế  - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ đấu giá do Công ty phát hành riêng cho 14 lô đất tại xã Ngọc Sơn. Công ty không thu nhận những hồ sơ không phải do công ty không phát hành theo quy định này.

 1. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

 (Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của từng lô đất cụ thể có bảng chi tiết kèm theo).

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

 Từ ngày 09/03/2023 đến 17h ngày 28/03/2023 tại trụ sở UBND xã Ngọc Sơn và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế  - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 1. b) Điều kiện tham gia đấu giá:

Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai.

- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, phí đấu giá trong thời hạn quy định;

- Một cá nhân, hộ giá đình được mua nhiều hồ sơ và đăng ký đấu giá cùng lúc nhiều lô (thửa) đất trong một khu quy hoạch.

- Các cá nhân trong cùng 01 hộ gia đình thì không được đăng ký đấu giá cùng 01 lô đất.

 1. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn Đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA phát hành (bản gốc);

- Bì đựng phiếu trả giá;

- Biên lai nộp tiền đặt trước (bản Photo);

- Phiếu trả giá do Công ty phát hành (bản gốc);

- Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu thường trú (yêu cầu đủ số trang). Các giấy tờ này phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

- Hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá là những hồ sơ thiếu một trong các loại giấy tờ quy định nêu trên hoặc nội dung thông tin một trong các loại giấy tờ sai quy định như: Giấy nộp tiền đặt trước có giá trị nhỏ hơn số tiền đặt trước đã quy định của từng lô đất và thông tin trong Đơn xin tham gia đấu giá sai lệch so với các giấy nộp tiền đặt trước, các giấy tờ khác....

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá; Việc ủy quyền phải được lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian nộp tiền đặt trước:

 Nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày: 28/03/2023; ngày 29/03/2023 và đến 16 giờ ngày 30/03/2023.

Số tài khoản: 118603958999 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA

(Khách hàng đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An- PGD Đô Lương số 19, đường Lý Nhật Quang,Thị trấn Đô Lương để nộp tiền)

 1. b) Nội dung Giấy nộp tiền:

 Ghi rõ họ, tên người tham gia đấu giá. Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá tại xã Ngọc Sơn, không được ghi rõ tham gia đấu giá lô đất nào.

Trường hợp người khác nộp thay: Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá tại xã Ngọc Sơn cho “ Nguyễn Văn B”.

(Lưu ý: Khách hàng nộp tiền bằng các hình thức như nộp trực tiếp khác ngân hàng, chuyển khoản, Banking… mà tiền không vào tài khoản nói trên của Công ty trước 16 giờ ngày 30/03/2023 thì sẽ không được tham gia đấu giá.

Một giấy nộp tiền đặt trước chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền, không nộp tiền đặt trước của một lô đất đấu giá bằng nhiều phiếu nộp tiền đặt trước. Số tiền đặt trước khách hàng nộp phải bằng đúng số tiền đặt trước của lô đất tương ứng mà khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. (Không được nộp tiền đặt trước lớn hơn hoặc nhỏ hơn số tiền đặt trước đối với lô đất đăng ký tham gia đấu giá được quy định tại Thông báo đấu giá đã được Công ty niêm yết). Nếu khách hàng nộp tiền đặt trước không đúng quy định này được coi như không hợp lệ, không được tham gia đấu giá.

Khách hàng đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá lô đất nào thì không được nộp thay tiền đặt trước cho người khác đối với lô đất đó.

Khách hàng nộp chung cả Tiền đặt trước và tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Ngân hàng.

Khi đến bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và đơn đăng ký vào thùng phiếu, khách hàng phải mang theo chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc giấy xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng (1 bản gốc và 01 bản phô tô).

Thời gian trả tiền đặt trước: Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền trúng đấu giá;  Khách hàng không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước vào lúc 15h ngày 05/04/2023; Khách hàng đi nhận lại tiền đặt trước cần mang theo chứng từ nộp tiền đặt trước, CMND/CCCD/Hộ chiếu đến tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An- PGD Đô Lương số 19, đường Lý Nhật Quang,Thị trấn Đô Lương để nhận lại tiền.

 1. Thời gian kiểm tra chứng từ tiền đặt trước, Bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu:

Từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 31/03/2023 tại Hội trường UBND xã Ngọc Sơn.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp phiếu sau đây:

 1. a) Nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản
 2. b) Gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/ chuyển phát nhanh
 3. Buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá: được tổ chức vào 10 giờ 15 phút ngày 31/03/2023 tại Hội trường UBND xã Ngọc Sơn.
 4. 9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­

Lưu ý: - Khách hàng không được dùng bút bay màu để viết hồ sơ.

- Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐQC-QT ngày 08/03/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

- Khách hàng bỏ Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán kín, ký giáp lai niêm phong rồi bỏ vào thùng đựng Phiếu trả giá. Thông tin viết trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá phải điền chính xác, đầy đủ các nội dung nếu không sẽ bị tính là trường hợp không hợp lệ.

- Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia buổi công bố kết quả trả giá vào 10 giờ 15 phút ngày 31/03/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Điện thoại: 0946.611.806. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

 

GIÁM ĐỐC

 đã ký

Nguyễn Minh Hiếu

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
 (Kèm theo Thông báo số  16 /2023/TB-ĐGQT ngày   08 /03/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA) 
 Stt   Lô số   Diện tích (m2)  Giá khởi điểm (đ/lô) Bước giá
(5%)
 Giá tối thiệu phải trả   Tiền đặt trước (Đồng)   Phí hồ sơ (đồng/hồ sơ) 
 Vùng Đồng Lấng, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương 
   1 B-3 353.76 530,640,000     26,532,000   557,172,000        53,000,000      500,000
   2 B-20 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   3 C-6 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   4 C-10 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   5 C-11 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   6 C-12 295.50 531,900,000     26,595,000   558,495,000        53,000,000      500,000
   7 C-15 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   8 C-18 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
   9 C-19 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
 10 C-20 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
 11 C-21 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
 12 C-22 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
 13 C-23 300.00 450,000,000     22,500,000   472,500,000        45,000,000      200,000
 14 C-24 295.50 531,900,000     26,595,000   558,495,000        53,000,000      500,000
 TỔNG  4,244.76 6,544,440,000          654,000,000  
<< Đấu giá >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 81 | Tất cả: 296,311
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889