Thủ tục | Quy trình đấu giá Tài sản

Quy trình đấu giá Tài sản

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có); Thông báo cho khách hàng qui trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh tóan, phí dịch vụ đấu giá; Gởi mẫu Hợp đồng bán đấu giá tài sản để khách hàng tham khảo.

Quy chế đấu giá tài sản

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định của Nhà nước có liên quan. Công ty CP Đấu giá Tài sản Quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế đấu giá để thực hiện trong các cuộc đấu giá do Công ty tổ chức, với các nội dung sau:

 1 

 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 238 | Tất cả: 276,876
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889