Trang chủ | Thủ tục

Quy trình Thẩm định giá

Thẩm định viên phải đưa ra những giả thiết và những điều kiện bị hạn chế đối với: những yêu cầu và mục đích thẩm định giá của khách hàng; những yếu tố ràng buộc ảnh hưởng đến giá trị tài sản; những giới hạn về: tính pháp lý, công dụng của tài sản, nguồn dữ liệu, sử dụng kết quả; quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá

Quy trình Thẩm định giá Doanh nghiệp

Quy trình thống nhất trình tự tiến hành việc xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, để đảm bảo chính xác và đúng quy định pháp luật có liên quan.

Quy trình đấu giá Tài sản

Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá, yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ (nếu có); Thông báo cho khách hàng qui trình của việc tổ chức đấu giá, thời gian tổ chức, thanh tóan, phí dịch vụ đấu giá; Gởi mẫu Hợp đồng bán đấu giá tài sản để khách hàng tham khảo.

Thủ tục đăng ký mua tài sản đấu giá

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tục bán đấu giá tài sản

Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được lập chi nhánh ở trong và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Chi nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Quy chế đấu giá tài sản

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các quy định của Nhà nước có liên quan. Công ty CP Đấu giá Tài sản Quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế đấu giá để thực hiện trong các cuộc đấu giá do Công ty tổ chức, với các nội dung sau:

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Trong xu hướng phát triển mới chúng tôi đã đầu tư vào lịch vực kinh doanh vận chuyển với hàng chục đầu xe đời mới, liên vân quốc tế Việt Lào, đón khách tại Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng , Hạ Long, Sân bay Huế , Đà Nẵng......Xe Hoa cưới hỏi và hệ thống xe tự lái chất lượng. 

 1 

 
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 316 | Tất cả: 276,954
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889