GIỚI THIỆU | HỒ SƠ NĂNG LỰC
Một số hợp đồng đã ký
Tin đăng ngày: 18/7/2018 - Xem: 1342
 
DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH 
Số TT Ngày tháng năm Đơn vị có tài sản
đấu giá
Tên tài sản đấu giá
1 12/5/2016 Chi cục THADS
thị xã Cửa Lò
QSDĐ  có diện tích540.3M và diện tích 540.2M tại Phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò
2 12/5/2016 Chi cục THADS
Thành Phố Vinh
QSDĐ có diện tích 208.6M và tài sản gắn liền với đất tại xóm Phong Thuận 2, xã Hưng Hòa, TP Vinh
3 15/6/2016 Chi cục THADS
huyện Nghĩa Đàn
QSDĐ có diện tích 1.421M và tài sản gắn liền với đất tại xóm hợp 1, xã  Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn
4 14/07/2016 Công An huyện
Quỳnh Lưu
Lô tài sản gồm 16 xe mô tô
các loại đã qua sử dụng
5 14/7/2016 Công An huyện
Quỳnh Lưu
Lô tài sản gồm Gỗ tạp, bơm mỡ ô tô, đèn hậu ô tô, lọc dầu.....
6 15/7/2016 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 29 lô đất tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
7 19/7/2016 Chi cục THADS
thị xã Cửa Lò
QSDĐ có diện tích 320.9M và tài sản gắn liền với đất  tại khối Hải Triều, Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò
8 28/7/2016 Chi cục THADS
thị xã Cửa Lò
QSDĐ có diện tích 568.2M và tài sản gắn liền với đất  tại khối Hải Trung, Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò
9 1/8/2016 UBND huyện Nam Đàn QSD 18 lô đất tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn
10 1/8/2016 UBND huyện Nam Đàn QSD 05 lô đất tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn
11 4/8/2016 UBND thị xã Hoàng Mai QSD 62 lô đất phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai
12 10/8/2016 Tổng đội TNXP6-XDKT  Lô tài sản thanh lý các loại
13 12/8/2016 Chi cục THADS
 Thành Phố Vinh
QSDĐ có diện tích 325m tại xóm 10, xã Nghi Trường,
huyện Nghi Lộc
14 16/8/2016 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 17 lô đất tại xã Hưng Chính và 02 lô đất tại Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh
15 31/8/2016 Công An huyện
Quỳnh Lưu
Lô tài sản gồm 35 xe mô tô các loại đã qua sử dụng
16 6/9/2016 UBND huyện
 Quỳnh Lưu
QSD 17 lô đất tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu
17 12/9/2016 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 27 lô đất tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu
18 14/9/2016 Ngân hàng No&PTNT
 chi nhánh Thái Hòa
QSDĐ có diện tích  150m và tài sản gắn liền với đất tại khối Quang Phú, phường Hưng Tiến, thị xã Thái Hòa
19 14/9/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD  37 lô đất  tại TT Yên Thành và 01 lô đất tại xã Hồng Thành
20 14/9/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 39 lô đất tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành
21 19/9/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 25 lô đất tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành
22 26/9/2016 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 37  lô đất  tại xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc
23 29/9/2016 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 18 lô đất tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc
24 6/10/2016 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 71 lô đất tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu
25 7/10/2016 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 27 lô đất tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
26 13/10/2016 UBND huyện
Nam Đàn
QSD 47 lô đất tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn
27 14/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 33 lô đất  tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành
28 14/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 37 lô đất tại xã Hùng Thành, huyện Yên Thành
29 14/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 34 lô đất tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành
30 14/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD13 lô đất tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành
31 20/10/2016 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích 343.70m và tài sản gắn liền với đất tại Khối Yên Xuân,Phường Quán Bàu, TP Vinh
32 20/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 24 lô đất tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành
33 20/10/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 27 lô đất  tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành
34 20/10/2016 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Phủ Quỳ Đấu giá lô tài sản là 01 xe
ô tô đã qua sử dụng
35 22/10/2016 UBND huyện
 Nghĩa Đàn
QSD 20 lô đất tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn
36 25/10/2016 UBND huyện
Quỳnh Lưu
QSD 06 lô đất tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu
37 25/10/2016 UBND thị xã
 Hoàng Mai
QSD 61 lô đất tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai
38 28/10/2016 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích 152 m đất tại phường Nghi Thu,
thị xã Cửa Lò
39 16/11/2016 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích 84.8m tại khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh
40 17/11/2016 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 44 lô đất tại xã Diễn Lợi, Diễn Thọ huyện Diễn Châu
41 17/11/2016 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 45 lô đất tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu
42 20/11/2016 Chi cục THADS
huyện Đô Lương
QSDĐ có diện tích 107.3m và tài sản gắn liền với đất tại xóm Yên Đình, Yên Sơn, Đô Lương
43 6/12/2016 UBND huyện
Nghi Lộc
QSD 51 lô đất tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
44 14/12/2016 Công an
thành phố Vinh
Lô tài sản gồm 321 xe mô tô
 đã qua sử dụng các loại
45 22/12/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 13 lô đất tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành
46 22/12/2106 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh
Thành Vinh
QSDĐ có diện tích 81m và tài sản gắn liền với đất tại xóm 10, xã Nghi Trung,
huyện Nghi Lộc
47 27/12/2016 UBND huyện
Yên Thành
QSD 54 lô đất tại các xã Hùng Thành, Hồng Thành, Liên Thành, Tăng Thành, TT Yên Thành, Bắc Thành huyện Yên Thành
48 4/1/2017 Ngân hàng No&PTNT
 chi nhánh Thái Hòa
QSDĐ có diện tích 291.9m tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa
49 18/01/2017 UBND huyện
Yên Thành
QSD 23 lô đất tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành
50 18/01/2017 UBND huyện
Yên Thành
QSD 09 lô đất tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành
51 18/01/2017 UBND huyện
Yên Thành
QSD 30 lô đất tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành
52 18/1/2017 UBND huyện
Yên Thành
QSD 32 lô đất tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành
53 18/1/2017 UBND huyện
Yên Thành
QSD 25 lô đất tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành
54 9/2/2017 Chi cục THADS
 thị xã Cửa Lò
QSDĐ có diện tích 471.5m
và tài sản gắn liền với đất tại
 Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò
55 14/2/2017 UBND huyện
Nghi Lộc
QSD 47 lô đất tại xã Nghi Trường huyện Nghi Lộc
56 14/2/2017 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 28 lô đất tại xã Nghi Phong huyện  Nghi Lộc
57 21/2/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Lô tài sản gồm 6,76m3 gỗ Táu Mật và 01 Cưa xăng
58 28/2/2017 UBND huyện
Nghĩa Đàn
QSD 29 lô đất tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn
59 28/2/2017 UBND huyện
Nghĩa Đàn
QSD 02 lô đất tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn
60 2/3/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Tài sản là 01 xe ô tô CAMRY đã qua sử dụng
61 17/03/2017 Chi cục THADS
thị xã Cửa Lò
QSDĐ có diện tích 215.5m và tài sản gắn liền với đất tại khối Hiếu Hạp, P. Nghi Thu, QSDĐ có diện tích 302,5m đất và tài sản gắn liền với đất tại khối 7, Phường Nghi Hương.
62 22/3/2017 NH TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam chi nhánh Thành Vinh Tài sản là 01 xe ô tô tải nhãn hiệu DONGFENG đã qua sử dụng
63 22/3/2017 NH TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích 214.7m
 tại Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
64 31/3/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 25 lô đất tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
65 31/3/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 17 lô đất tại xã Diễn Hạnh, Diễn Thái, huyện Diễn Châu
66 31/3/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 13 lô đất tại xã Diễn Hùng, Diễn Bích, Diễn Hải, huyện Diễn Châu
67 3/4/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 12 lô đất tại P. Hà Huy Tập, P. Bến Thủy, xã Hưng Đông
68 3/4/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 36 lô đất tại P. Đông Vĩnh, thành phố Vinh
69 12/4/2017 UBND huyện
 Hưng Nguyên
QSD 41 lô đất tại xã Hưng Long, xã Hưng Nguyên
70 24/4/2017 Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Nghĩa Đàn QSDĐ có diện tích 195.8m và tài sản gắn liền vơi đất tại xóm Hiếu Thành, xã Nghĩa Tiến, tx Thái Hòa
71 25/4/2016 NH TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích 113m và
 tài sản gắn liền với đất, 108m và tài sẳn gắn liền với đất tại khối 9, TT. Cầu Giát, huyện Quỳnh  Lưu
72 25/4/2017 NH TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam chi nhánh Thành Vinh QSDĐ có diện tích  425m đất và tài sản gắn liền với đất tại khối 9, TT Cầu Giát
73 23/5/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Lô tài sản gồm Điều Hòa và
Tủ Lạnh bị tịch thu sung công quỹ
74 31/5/2017 NH TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam chi nhánh Thành Vinh tài sản bán đấu giá là
 xe ô tô tải DONGFENG
75 2/6/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Lô tài sản gồm 276 bộ điều hòa nhiệt độ bị tịch thu sung công quỹ
76 5/6/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Lô tài sản gồm  93 bộ điều hòa và 05 tủ lạnh tịch thu sung công quỹ
77 19/6/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 29 lô đất tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu
78 20/6/2017 Chi cục THADS
thị xã Cửa Lò
Lô tài sản gồm 02 xe ô tô đông lạnh nhãn hiệu HYUN DAI đã qua sử dung
79 24/6/2017 VP thừa phát lại
 thành phố Vinh
QSDĐ 03 thửa đất có diện tích mỗi thửa 140M và tài sản gắn liền với đât tại P. Hưng Bình, TP Vinh
80 30/6/2017 UBND thị xã
Hoàng Mai
QSD 50 lô đất tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai
81 30/6/2017 UBND thị xã
 Hoàng Mai
QSD 11 lô đất tại Phường Mai, thị xã Hoàng Mai
82 30/6/2017 Bảo tàng Nghệ An Tài sản là xe ô tô
MITSUBISHI JILIE
83 11/7/2017 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 16 lô đất tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc
84 14/7/2017 Công an 
Thành Phố Vinh
Lô tài sản gồm 195 xe mô tô
các loại đã qua sử dụng
85 27/7/2017 UBND huyện
Quỳnh Lưu
QSD 10 lô đất tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu
86 27/7/2017 chi cục THADS huyện
 Đô Lương
QSDĐ 01 lô và tài sản gắn liền với đất tại Đô Lương
87 4/8/2018 Chi cục THADS
 thị xã Cửa Lò
QSD 02 lô đất Gol biển
Cửa Lò
88 4/8/2017 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Nghệ An Tài sản 01 xe ô tô mang nhãn hiệu Mazda đã qua sử dụng
89 8/8/2017 Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội Lô tài sản gồm 02 máy xúc
đã qua sử dụng
90 10/8/2017 UBND huyện
 Nghĩa Đàn
QSD 10 lô đất tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn
91 10/8/2017 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Lô Tài sản gồm 20 điều hòa các loại bị tịch thu sung công quỹ nhà nước
92 31/8/2017 Ngân hàng No&PTNT
 tỉnh Nghệ An
Lô đất Gol Biển Cửa Lò
93 12/9/2017 UBND huyện
 Hưng Nguyên
QSD 28 lô đất tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên
94 14/9/2017 Bảo tàng Nghệ An Tài sản lầ 01 xe ô tô đã qua sử dụng
95 19/9/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 12 lô đất tại xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu
96 19/9/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 37 lô đất tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu
97 19/9/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 22 lô đất tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu 
98 19/9/2017 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Nghệ An Tài sản là 01 xe Land cruise
 đã qua sử dụng
99 19/9/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An Đấu giá đất dự an tại xã Hồng Thành,
 huyện Yên Thành
100 19/9/2017 Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Phố Vinh QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại Phường Quán Bàu, thành phố Vinh
101 23/10/2017 Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Phố Vinh QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại Phường Đội Cung, thành phố Vinh
102 23/10/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 60 lô đất tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu
103 23/10/2017 Ngân hàng No&PTNT
 huyện Nghĩa Đàn
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Thái Hòa
104 27/10/2017 Ngân hàng No&PTNT
 huyện Hưng Nguyên
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hưng Nguyên
105 30/10/2017 Ngân hàng No&PTNT
 huyện Anh Sơn
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại xã Đỉnh Sơn
106 2/11/2017 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 38 lô đất tại xã  Nghi Công, huyện Nghi Lộc
107 2/11/2017 UBND huyện
Nghi Lộc
QSD 21 lô đất tại xã  Nghi Công, huyện Nghi Lộc
108 13/11/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 22 lô đất tại xã Diễn Tân, Diễn An, Diễn Thành, huyện Diễn Châu
109 13/11/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 19 lô đất tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
110 13/11/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 28 lô đất tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu
111 15/11/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 28 lô tại đất xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu
112 15/11/2017 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 31 lô tại đất xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu
113 15/11/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 86 lô tại đất xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu
114 4/12/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 30 lô đất tại khối Yên Duệ, P. Đông Vinh, thành phố Vinh
115 4/12/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 38 lô đất tại khối Yên Duệ, P. Đông Vinh,01 lô phường Hưng Phúc,  thành phố Vinh
116 4/12/2017 Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Thành Phố Vinh Tài sản là 01 xe ô tô đã
 qua sử dụng
117 4/12/2017 Ngân hàng TMCP
Thương Mại Hà Nội
Tài sản là 01 xe ô tô đã
qua sử dụng
118 18/12/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 24 lô đất tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu
119 18/12/2017 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 08 lô đất tại xã Diễn Kỷ huyện Diễn Châu
120 22/12/2017 Ngân hàng No&PTNT
huyện Hưng Nguyên
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hưng Nguyên
121 2/1/2018 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 31 lô đất tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc
122 2/1/2018 UBND huyện
Nghi Lộc
QSD 13 lô đất tại xã Nghi Tường, huyện Nghi Lộc
123 8/1/2018 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Tài sản đấu giá là lô gỗ các loại bị tịch thu sung công quỹ nhà nước
124 10/1/2018 Ngân hàng No&PTNT
 huyện Nghĩa Đàn
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại huyện Nghĩa Đàn
125 11/1/2018 Công ty TNHH
 Phước Tài
Tài sản là 02 lô đất của công ty TNHH Phước Tài
126 13/1/2018 UBND thị xã
 Hoàng Mai
QSD 10 lô đất tại Phường Quỳnh Thiện,
 thị xã Hoàng Mai
127 22/1/2018 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
tài sản là 01 xe ô tô LEXUS
 bị tịch thu sung công quỹ
128 22/1/2018 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 04 lô đất tại xã Diễn Kỷ, Diễn Lâm,
Diễn Thành, huyện Diễn Châu
129 25/1/2018 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 41 lô đất tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc
130 25/1/2108 UBND huyện
 Nghi Lộc
QSD 08 lô đất tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc
131 29/01/2018 Phòng CSĐT tội phạm
kinh tế CANA
Tài sản đấu giá là lô gỗ các loại
bị tịch thu sung công quỹ nhà nước
132 31/1/2018 UBND xã
 Diễn Xuân
Tài sản là 10 ki ốt tại chợ
 Diễn Xuân
133 7/2/2018 UBND huyện
Diễn Châu
QSD 87 lô đất tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu
134 7/2/2018 UBND huyện
 Diễn Châu
QSD 13 lô đất tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu
135 8/2/2018 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 21 lô đất tại xã Hưng Đông thành phố Vinh
136 1/3/2018 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh QSD 32 lô đất tại các xã Phường trong thành phố Vinh
137 5/3/2018 Tổng đội TNXP6-XDKT  Tài sản đấu giá là 01 xe ô tô Mitsubishi đã qua sử dụng
138 8/3/2018 chi nhánh tổng công ty đường sắt Việt Nam chi nhánh Nghệ Tĩnh Tài sản đấu giá là 01 xe ô tô CAMRY đã qua sử dụng
Giới thiệu khác:
Đấu giá tài sản Quốc tế (18/7/2018)
Một số hợp đồng đã ký (18/7/2018)
Khái quát chung (18/7/2018)
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 106 | Tất cả: 210,947
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889